Endret: 30 jul 2019     Opprettet: 4 apr 2019

Utført større vedlikehold etter 2010

Periode Funksjon Beskrivelse
     
2011-2012 Vann og Avløp Rehabilitering av vann og avløp inkl bunnledninger fra kommunalt nedd og frem tilø hver eierseksjon.
2012 ISTA Varmeavrergning Innføring av individuell avregning av varme. 10 års kontrakt med Ista
2013 - 2014 Fasade & Balkonger Rehablitering av balkonger og fasade, forlengelse av gesimsbeslag
2014 Brannsikring Utført brannteknisk tilstandsanalyse
2015 Brannsikring Montering av felles brannvarslingsanlegg i samtlige leiligheter
2016 Brannsikring Gjennomført diverse branntekniske forbedringer bl.a. montering av branndører.
2016-2017 Nytt låsesystem Installert brikkebasert system fra KABA
2018 Nytt porttelefonanlegg Installert videobasert porttelefonanlegg