4 apr 2019

Utført større vedlikehold etter 2010

Periode Funksjon Beskrivelse
     
2011-2012 Vann og Avløp Rehabilitering av vann og avløp inkl bunnledninger
2012 ISTA Varmeavrergning Innføring av individuell avregning av varme. 10 års kontrakt med Ista
2013 - 2014 Fasade & Balkonger Rehablitering av balkonger og fasade, forlengelse av gesimsbeslag
2014 Brannsikring Utført brannteknisk tilstandsanalyse
2015 Brannsikring Montering av felles brannvarslingsanlegg i samtlige leiligheter
2016 Brannsikring Gjennomført diverse branntekniske forbedringer bl.a. montering av branndører.
2016-2017 Nytt låsesystem Installert brikkebasert system fra KABA
2018 Ny porttelefon Installert videobasert porttelefonanlegg