Endret: 11 des 2018     Opprettet: 10 des 2018

Midlertidig forbud mot tiltak i påvente av regulering / omregulering på Sinsen

Styret har idag mottatt informasjon fra Oslo Plan og Bygningsetat (PBE) om midlertidig forbud mot tiltak i påvente av regulering/omregulering, jf. plan og bygningslovens paragraf 13-1. Forbudet omfatter Sinsen Terrassen inkludert sameiet vårt i Rødstuveien og gjelder bl.a. utforming av vinduer og fasader. PBE opplyser at forbudet ikke har til hensikt å motsette seg rehabliteringer og mindre tiltak som er i tråd med byantikvarens føringer.

Styret vil  informere så snart vi vet mer om planarbeidet på hjemmesidene våre. Kopi av brevet som styret har mottatt, er sendt på mail til alle seksjonseiere i dag, 10 desember 2018.