Endret: 3 feb 2018     Opprettet: 30 des 2017

Ny Eierseksjonslov fra 1 januar 2018.

Sameiet må tilpasse våre vedtekter den nye Eierseksjonsloven som trår i kraft fra 1 januar 2018. 

Styret ser nå på hvordan våre vedtekter og eventiuelt hus-ordensregler skal tilpasser det nye lovverket. Vi har ikke i dag full oversikt over hva dette betyr for sameiet vårt, men vi er i kontakt med OBOS Eiendomsforvaltning (som er vår forreningsfører) angående denne tilpasningen. Uansett må dette være på plass i løpet av 2018 slik lovverket forlanger.

Utkast til tilpassede vedtekter og hus-ordensregler vil bli sendt ut sammen med innkallingen til årsmøtet i 2018 og blir tatt opp i dette møtet.

Den nye Eierseksjonsloven finnes her: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65

Godt Nytt År