Ønsker nye kandidater til styret

Styret trenger et nytt varamedlem og flere medlemmer til valgkomiteen. Vi oppfordrer alle som kan være interessert til å ta kontakt med oss på styret@rodstuveien.no i forkant av årsmøtet 17. august. Og kom gjerne med spørsmål hvis dere lurer på hva styrearbeid eventuelt vil innebære. Hilsen styret