Endret: 15 sep 2021     Opprettet: 9 mar 2017

Digital TV og Internett

Internett og Digital-TV i Rødstuveien 2-14

Oppdatering 15/9-21: GET er overtatt av Telia og alle referanser til GET under er nå til Telia.Fra 1. Mai 2021 kan den som ønsker hente Telia Box og aktivere opptak på den som fungerer tvers over plattformene. Dette var noe vi fikk fra Telia etter henvendelse om reforhandling av vår avtale. (Avtalen vil bli reforhandlet ved utløp i 2022) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sameiet har kollektiv avtale for internett og TV. Avtalen omfatter Get digital-TV (Start), Get bredbånd (25/10 Mbps), Get boks HD PVR/Micro, Analog grunnpakke, service og vedlikehold. Utgiftene dekkes gjennom felleskostnadene for sameiet.

For å få dekoder, inngår hver seksjon sin egen avtale med GET. Ved å oppgi adressen, vil GET overlevere dekoder vederlagsfritt enten på GET's service i Nydalen eller per post (tillegg for postpakke).

Hver enkelt seksjon kan fritt velge hvikle kanaler eller strømmetjenester som ønskes. Dette gjøres på "Min side" på www.get.no.

Dersom man ønsker tilleggstjenester, ta kontakt med Get. Sameiet har fått gode betingelser også på tilleggtjenester. 

Ved problemer med internett, forsøk å starte om både Get modemet og WiFi rutern (benytt "svenskeknappen") . Hvis fortsatt problemer, forsøk med kabel direkte mellom Get modemet og en PC. Dersom dette heller ikke fungerer, kontakt GET. I motsatt fall ligger problemet i WiFi routeren. Dersom du har en eldre router, bør du vurdre å kjøpe en ny og da helst med "Dual band", det vil si WiFi i tillegg til å sende på 2,4 GHz også sender på 5,0 GHz. Normalt gir dette bedre WiFi i blokker med mange WiFi nett.

Våre avtalepriser med get i 2016

Utstyrsbestemmelser

Se også www.get.no

: