30 jul 2019

Eierseksjonsloven

Ny Eierseksjonslov fra 1 januar 2018.

Den nye Eierseksjonsloven som trådte i kraft fra 1 januar 2018. Sameiets vetekter og husordensregler er nå oppdatert i henhold til det nye lovverket.

Eierseksjonsloven finnes her: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65

Sameiers Vedtekter og Husordensregler: https://web5.herborvi.no/5725/om-oss/nokkelopplysninger-og-dokumenter