12 sep 2017

Høstaktivitet: "Lufting" av radiatorer

Radiatornøkkel

Det er viktig å lufte radiatorene hver høst ETTER AT FJERNVARMEN ER SATT PÅ, både for å rense opp i rørene og for å hindre surkling (ved at luften i rørene fjernes) samt å få god varme fra radiatorene. Rørene går gjennom hele bygningen, og husk at naboene kan plages av surkling hvis du velger å ikke lufte radiatorene dine. For å  "lufte" behøves en radiatornøkkel som kan kjøpes hos alle låsesmeder, Clas Ohlson, Kjell & Company etc.


SLIK LUFTER DU RADIATORENE:


1. Sett radiator-nøkkelen inn i hullet på enden av radiatoren (motsatt side av regulatoren).

2. Hold en fille/papir under det lille tynne røret som stikker ut under åpningen der du har satt inn radiator-nøkkelen. Vri nøkkelen forsiktig rundt til det kommer luft og skittent vann ut av det lille røret, og la det renne til vannet som kommer er klart og det ikke lenger kommer luft. Hvis det ikke skulle komme noe ut når nøkkelen vris rundt, kan det lille røret ha blitt tettet av maling/rusk og må da renses/stikkes opp før du prøver på nytt.

3. Stram nøkkelen igjen når vannet er klart, og radiatoren er luftet!
Vi ber dere være bevisste i forhold til fyring og bruk av varmt vann. En skikkelig gjennomtrekk en gang i blant er mye bedre enn å la vinduer stå åpne, og ikke la varmtvannet renne lenger enn nødvendig. Utgiftene til dette har steget endel de siste årene, og for å unngå å øke husleien er det viktig at vi alle tenker oss om.

Husk lufting av radiatorer hver høst

Lufting av radiatorer er obligatorisk for alle leiligheter. Surkling og ulyder kan forekomme hos andre beboere hvis ikke du lufter dine radiatorer.

Noen tips og råd for å holde fyringsutgiftene nede:

1. Sjokkluft når du skal lufte og ikke ha vindu stående opp hele tiden (fyre for kråka). Sørg for at luftespalter (innluft) er frie og åpne, og at ventilasjonene på badet (utluft) også er åpen. Det skal være en god sprekk under døra til bad.


2. Luft radiatorene dine. Alle radiatorer skal luftes. Det gjøres med å bruke nøkkelen under ved å skru opp til det kommer bare (varmt) vann ut (og ikke noe mer luft). Skru igjen

3. Skru ned varmen når du skal være borte fra leiligheten over flere dager.