9 mar 2017

Kildesortering

Sameiet har to søppelrom i kjeller med inngang fra vest.

Husholdningsavfall

Avfallet må være godt innpakket i plastposer som er godt knyttet igjen. Store sorte plastposer er ikke tillatt.

Glass og flasker

Metallbokser, glass, flasker og andre knuselige gjenstander må ikke kastes våre containere. Disse skal leveres på gjennvinningsstasjonene.

Bygningsavfall

Søppelrommene skal bare brukes til husholdningsavfall. Det forekommer at gamle, skap, senger, ovner etc. «legges igjen» i søppelrommene, det forutsettes at beboerne kjører bort slikt avfall selv. Alt avfall skal pakkes i sekker. Se oppslag på inngangsdørene til søppelrommene.

Papir, papp og drikkekartonger

Papir, papp, aviser, ukeblader, reklamebrosjyrer og drikkekartonger kastes i returpapircontainerne. Med drikkekartonger menes kartongemballasje for melk, juice/saft, desserter og vaskemidler. Papir som er tilsølt (matpapir, tørkepapir o.l.) eller belagt/kombinert med plast eller metall må ikke legges i returpapircontainerne, men behandles som husholdningsavfall.