Endret: 30 jul 2019     Opprettet: 9 mar 2017

Reservasjonstavle - Vaskeri

Vaskeri reservasjonsnøkkel

Hver seksjon har fått utlevert en reservasjons-lås til reservasjonstavla i vaskerommet i kjeller. Nøkkel skal følge med ved salg av en seksjon eller ved bytte av leieboere.

Kopiering av nøkkel til reservasjonslåsen kan gjøres hos de fleste låsesmeder.

Ved behov kan ny nøkkel med lås (merkes med seksjon nummer) bestilles fra DSI Systemer A/S med email til:

firma@dsi.no; styret@rodstuveien.no

Bestillingen merkes med:

Reservasjonslås, best nr 988 916131 merket med Lxx, blå farge (xx – leilighetsnr).

Forretningsfører (OBOS Eiendomsforvaltning AS) viderefakturerer kostnad til seksjonseier.

Det er kun tillatt med en lås per leilighet/seksjon. Umerketed låser eller flere enn en lås for en og samme seksjon, vil bli fjernet fra tavla.