Endret: 29 jan 2021     Opprettet: 9 mar 2017

Vaskeri

For å benytte seg av sameiets vaskemaskiner eller tørketromler må man bruke et vaskekort, se informasjon om bestilling av vaskekort lenger nede på siden. 

Informasjon og åpningstider

Sameiet har to vaskerier, med 2 vaskemaskiner og 1 tørketrommel i hver. (I tillegg finnes tørkeskap som kan brukes uten bestilling.)

I vaskeriet er det montert en betalingsautomat som betjener vaskemaskinene og tørketrommelen. For å betale i automaten benyttes et vaskekort. Se bruksanvisning ved automaten.

Vaskekortet koster 400 kr. Hver vask (eller bruk av tørketrommel) koster 8 kr. Et vaskekort gir dermed 50 vask.

Vaskeriene kan brukes hver dag mellom 0700 og 2200, unntatt på søndager fra 1200 til 2200. Hvis apparatene ikke er i bruk 30 min etter påbegynt vasketime, kan disse tas i bruk av andre.

Maskinene blir "blokkert" etter betaling til programmet er kjørt ferdig. Tørketrommelen er tidsbegrenset til 60 min per betaling.

For å benytte seg av en vasketid må man reservere den ved hjelp av en reservasjonslås på nøkkeltavla. (Se mer informasjon om reservasjonslåsen lenger nede på siden.)

Bestilling av vaskekort 

For bestilling av vaskekort, gå til https://goo.gl/S6SSk2 

Sørg for at navn, leilighetsnummer/etasje, adresse, email og mobilnummer legges inn i bestillingen.

Betalingen gjennomføres med kort eller Vipps og overføres direkte til vår forretningsfører, Obos Eiendomsforvaltning AS. Etter at betalingen er registrert sender OBOS en automatisk epost til styret som deretter vil levere vaskekortet til din postkasse.

Sørg for at postkassen din er tydelig merket med ditt navn; Ingen merking av postkasse - ingen kort :-)

Obs! Det er viktig at tomme kort leveres tilbake til styret. Forsvunne kort er en betydelig avgift for sameiet, og kan på sikt føre til en økning av prisen på vaskekort. Tomme vaskekort legges i postkassen på utsiden av vaskeridøren.

 

Reservasjonslås og -nøkkel

Hver seksjon har fått utlevert en reservasjonslås (med tilhørende nøkkel) som skal brukes til reservasjonstavla for vaskeriet. Dette skal følge med ved salg av en seksjon eller ved bytte av leieboere.

Har du ikke reservasjonslås eller - nøkkel?

Kopiering av nøkkel til reservasjonslåsen kan gjøres hos de fleste låsesmeder.

Ved behov kan ny nøkkel med lås bestilles fra DSI Systemer A/S med email til:

firma@dsi.no; styret@rodstuveien.no

Obs! Bestillingen merkes med:

Reservasjonslås, best nr 988 916131 merket med Lxx, blå farge (xx – seksjonsnr).

 

Forretningsfører (OBOS Eiendomsforvaltning AS) viderefakturerer kostnad til seksjonseier.

Det er kun tillatt med en lås per leilighet/seksjon. Umerketed låser eller flere enn en lås for en og samme seksjon, vil bli fjernet fra tavla.

 

 

Ved spørsmål om vaskeriet kan spørsmål sendes til den ansvarlige i styret via epostadressen vaskekort@rodstuveien.no