Endret: 10 mar 2017     Opprettet: 9 mar 2017

Vaskeri

Det finnes to vaskerier i sameiet, med hver 2 vaskemaskiner og 1 tørketrommel. For å bruke disse, skal man bruke kort, se bruksanvisning ved automaten.

Vaskeriene fungerer hver dag mellom 0700 og 2200, unntatt på søndager fra 1200 til 2200. For å benytte seg av en vasketid, må man bestille den ved hjelp av lås på nøkkeltavla. Hvis apparatene ikke er i bruk 30 min etter påbegynt vasketime, kan disse tas i bruk av andre. Tørkeskapene kan brukes uten bestilling.

Kort kjøpes i kiosken i Schous handleri i Schouterrassen 30 (pris kr.400,-). Åpningstid er 9:00-21:00
I dag koster en vask eller tørk kr.8,-.

Obs! Det er viktig at tomme kort leveres tilbake til styret. Forsvunne kort er en betydelig avgift for sameiet, og kan føre på sikt til en økning av prisen på kort. Tomme kort legges i postkassen på utsiden av vaskeridøren.

I vaskeriet er det montert en betalingsenhet som betjener vaskemaskinene og tørketrommelen.

Maskinene blir "blokkert" etter betaling til programmet er kjørt ferdig. Tørketrommelen er tidsbegrenset til 60 min per betaling. .