Endret: 28 aug 2020     Opprettet: 9 jun 2017

Status for Innmeldte feil og mangler

10 August 2020: En vaskemaskin i søndre vaskeri er skiftet ut med ny, grunnet ustabilitet og omfattende reparasjonsbehov.

28 juli 2019: Rødstuveien 10. Problemer med postnøkkel. Ny syliner bestilt.Leveringstid, ca,14 dager.

22 mars 2019: Problemer med inngangsdør i Rødstuveien 4. Vi har hatt service på låsemekanismen idag, men vi får ikke rettet dette før i neste uke. Inntil dette er i orden må beboere i oppgang 4 benytte inngang gjennom kjeller kjeller.

Oppdatering 25 mars: Feilen er rettet. Det var feil på en eldre strømforsyning i hovedtavla i kjeller.

16 mars 2019: Innbrudd i sykkelbod syd tilhørende oppgang 2, 4, 6 og 8:

Det har vært innbrudd i sykkel-bod syd tilhørende oppgang 2, 4,6 og 8. Det kan se ut som om det ikke er tatt noen sykler, men de som har sykler i boden, bør selv sjekke dette. Dersom sykler er tatt, må hver enkelt som har mistet sin sykkel, selv melde dette til politi og til sitt forsikringsselskap. Normalt dekkes sykler av innboforsikringen.

Det er ikke synlige skader på inngangs dørene til kjeller. så enten er det noen som har nøkkel-brikke til blokka som har stått for dette eller uvedkommende som har blitt sluppet inn. Styret anmoder at man er restriktiv til å slippe inn personer som ikke kan vise til et legitimt behov for tilgang til blokka.

Vaktmester har midlertidig fått reparert bod-døren.
 

13 februar 2019: Problemer med GET. Det har vært problemer med ustabil TV og internett. GET har blitt informert og jobber med saken. Feilen er identifisert og vi regner med at problemet vil snart bli løst.

13 februar 2019: Problemer med søppelhenting pga manglende brøyting. Sameiet har vært i kontakt med selskapet som står for snøryddingen rundt blokka og det skal ordne dette snarest. Dessverre har det hopet seg opp med avfall i søpperommene, men regner med at dette nå vil ordne seg.

5 desember 2018: Oppgang 10: Postverkets låsesylinder i fungerer ikke, og ny er bestilt. Dessverre er det leveringstid på denne type sylindere og det kan ta noen dager før dette er i orden.

Oppdatering 19 desember: Vi har gjentatte ganger vært i kontakt med låsesmed. I dag fikk vi opplyst at Trioving, som er eneleverandør av postverkets låsesylindrer, er av tekniske årsaker forsinket. Låsesmed purrer Trioving. Denne situasjonen er kjedelig for de som er berørt, men dette er utenfor styrets kontroll.

Dersom noen i oppgangen er hjemme på dagtid, ønsker vi at de setter opp en lapp ved inngangsdøra hvem postmannen kan ring på inntil vi får ordnet ny låsesylinder.

Det er også mulig å henvende seg til posten på 22030000 og be om at post som eventuelt er tilbakeholdt, videresendes til Rodeløkka Postkontor og kan hentes der.

Januar  2019: Låsesmed har nå endelig skiftet låsesylinderen.

1 desember 2018: Oppgang 2: På grunn av en systemfeil, slår summer i brannkabinettet ved oppgangen  seg på av og til på. Service er bestilt. Summereren avstilles ved å trykke på "Avstill summer" på panelet.

19 november 2018: Søppelrommene. Desverre hentet ikke renovasjonsetaten avfall hos oss sist uke. Til tross for gjentatte henvendelser og lovnader fra etaten, skjedde det ikke noe. Sist lørdag sendte vi derfor inn en formell klage til kommunen. Vi håper at vi nå får den oppmerksomhet som vi har betalt kommunen for. 

5 november 2018: Problemer med tørketrommel vaskeri nord. Service er bestilt. 

10 oktober 2018: Oppgang 4: Vi har hatt elektriker for å se på problemet som vi har hatt  i oppgang 4 med at strømmen forsvinner uten at sikring løste ut. Vi har funnet noen feil som nå er rettet opp og vi håper at problemene i oppgangen endelig er løst. Men følg gjerne med og gi styret tilbakemelding dersom det forsatt skulle være problemer.

23 september 2018: Oppgang 4: Postverkets sonelås i Rødstuveien 4 funderer ikke. Ny lås er bestilt. Ny porttelefonen er ferdig installert i oppgang 4, men vi har problemer med 220V tilførselen. Den kommer og går. Desverre er dette en gammel sak som vi har hatt flere elektrikere å forsøke å løse, men uten hell. Vi har nå blitt anbefalt ny elektriker som mener at han skal kunne løse dette. Men han er først tilgjengelig for oss 10 oktober. Så inntil da må vi leve med at strømmen i oppgang 4 kommer og går. Det samme gjelder porttelefonen i denne oppgangen. 

2 september 2018: Glasset i inngangsdøren i nr 6 ble knust iløpet av sist natt mellom kl 21 og 07. Glasset er sikret og glasskår er ryddet opp. Glassmester har vært innom og tatt mål av glasset, det blir byttet ila neste uke.

9 august 2018: problemer med lås til søppelrom nord. Dette skal nå være ordnet. Men noen har «i desperasjon» forsøkt å bryte opp døra. Dette er også rettet opp, men døra har fått en varig skade. Styret tar gjerne imot tips hvem som har stått for dette skadeverket. Forøvrig er det to søppelrom som alle i sameiet kan benytte. 

4 mars 2018: Ista har hatt service på energimålerne på radiatorene. I 22 leiligheter hadde Ista oppdaget feil på en eller flere målere. Desverre var det 3 leieligheter som Ista ikke fikk tilgang til. Ny tid for disse blir satt opp.

28 mars 2018: Problemer med lås inngangsdør i oppgang 6. Dette viste seg å være sluttstykke og denne er nå skiftet ut.

20 mars 2018: Tett avløp i vaskerom syd. Avløp staket opp og i orden nå.

1 mars 2018: Lys i oppgang 4 fungerer fortsatt ikke. Elektriker som sto for utskifting av utearmaturer på vestsiden mente at problemet var jordfeil og som han fikk korrigert. Styret har bestilt elektriker for å se på dette på nytt.

19 februar 2018: Ny elektris lås inngangdør i oppgang 6 er montert.

11 januar 2018: Problemer med porttelefonene i sameiet. Det er feil på nesten alle porttelefonene i oppgang 8. Ettersom vårt porttelefonsystem er svært gammelt og det er begrenset med reservedeler, har styret innsett at anlegget vårt må skiftes ut og da for hele blokka. Siden dette er en relativt stor investering, anbefaler OBOS at styret skal legge dette fram for årsmøtet i år. Årsmøtet avholdes normalt i slutten av mars. Imidlertid vil styret innhente anbud før årsmøtet slik at utskifting kan begynne så snart styret har klarsignal fra årsmøtet på løsning og hvordan dette skal finansieres.

30 oktober 2017: Problemer med mikrofon (lav lyd) ved inngangsdør i oppgang 12. Ny enhet er bestilt og vaktmester vil skifte denne så snart vi får den.

16 oktober 2017: Problemer med låsekasse inngangsdør kjeller ved oppgagang 6. De nye låsekassene for inngangsdører til kjeller holder ikke mål. Vi er i kontakt med leverandør for å få en permanent løsning. Imidlertid har vi fått fatt i en låsekasse som passer til denne døra og som vaktmester bytter ut i dag. Oppdatering 17 oktober: Leverandøren mener de har funnet ut hva problemene med låsekassene ved inngangsdører i kjeller er. De har lovet å ordne opp i dette så snart som mulig. Oppdatering 27 oktober: Leverandør skifter i dag ut samtlige låsekasser som vi har hatt problemer med. Dette gjelder alle ytterdører til kjeller fra vestsiden samt søppelrommene. Så da håper vi at alt skal være i orden med det nye låsesystemet.

4 oktober 2017: Porttelefon i nr 8, H0401. Reparatør har rapportert feil på kabler mellom ringetablå og leiligheter. For å rette opp dette, må reparatør inn i alle leiligheter i oppgang 8. Vi kommer tilbake med tidspunkt når dette skal utføres.Dersom man ikke er hjemme på dagtid denne dagen, ber vi om å låne nøkler til leilighetene. Oppdatert 30 oktober 2017: Reparatør har i dag rettet opp innmeldt feil på porttelefon i oppgang 8, H0401. Oppdatering 11 januar 2018: Det er feil på nesten alle porttelefonene i oppgang 8. Ettersom vårt porttelefonsystem er svært gammelt og det er begrenset med reservedeler, har vi innsett at anlegget vårt må skiftes ut og da for for hele blokka. Siden dette er en relativt stor investering, anbefaler OBOS at styret skal legge dette fram dette for årsmøtet i år. Årsmøtet avholdes normalt i slutten av mars. Imidlertid vil styret innhente anbud før årsmøtet slik at utskifting kan begynne så snart styret har klarsignal fra årsmøtet på løsning og hvordan dette finansieres. 

4 Oktober 2017: Problemer med inngangsdør kjeller utenfor oppgang 4. Låsekasse defekt, ny er bestilt og byttes av vaktmester så snart vi har fått denne. I mellomtid, pass på at døra går i lås slik at uvedkommende ikke får tilgang til blokka.

4 oktober 2017: Renholdsverket har vist glemt oss når det gjelder henting av papir. Vi har purret og regner med at dette løser seg. Men husk at kartonger skal brettes sammen før de legges i containerne.

21 september 2017: Igjen problemer med de nye låsekassene. Denne gang er det låsekassen for dør i nr 6 mellom trappeoppgang og kjeller. Leverandør er kontaktet og sender service folk for å rette opp dette. Styret tar kontakt med leverandør for å finne en permanent løsning på dette problemet. Oppdatert 16 oktober: Leverandør mangler reservedeler.Vi purrer leverandør på å få løst dette problemet.

14 august 2017: Det vært problemer med renholdsverket med henting av papp og papir. Dette fordi de hadde rotet bort en av nøkkelbrikkene til avfallsrommene våre. Etter innføring av nytt nøkkelsystem i vår, har sameiet overlevert to nøkkelbrikker til renholdsverket; en brikke for husholdningsavfall og en for henting av papp & papir. Men nå har renholdsverket tydeligvis funnet igjen nøkkelbrikka og papircontainerne ble tømt i dag. Så nå skal alt være i orden i søppelrommene ...

9 august 2017: Innmeldt vannlekkasje fra vindu oppgang 10 mellom 2 og 3 etasje. Ved inspeksjon i kveld ble det oppdaget at lekkasjen kommer fra vinduer med barnesikring (lås) som har stått "på gløtt". Viktig at vinduer i oppganger lukkes ved store nedbørsmengder slik som i dag.

7 august 2017: Problemer med porttelefon i nr 8, H0401. Reparatør blir bestilt. Se oppdatering 4 oktober.

2 august 2017: Noen seksjoner i oppgang 12 har ikke hatt tilgang til sine boder i kjeller. Problemer med porttelefon i nr 8, H0401. Reparatør blir bestilt. Oppdatering 4 oktober: Reparatør har rapportert feil på kabler mellom ringetablå og leiligheter. For å rette opp dette må reparatør inn i alle leiligheter i oppgang 8. Vi kommer tilbake med tidspunkt når dette skal utføres.Dersom man ikke er hjemme på dagtid ber vi om nøkler til leilighetene.ller under oppgang 14. Vaktmester oppdaterer nøkkelsystemet for berørte seksjoner.

17 juli 2017: Igjen problemer med låsekasse på inngangsdører kjeller og søppelrom. Leverandør har ordnet dette som en del av garantien vår. Leverandør misstenker produksjonsfeil av låsekassene og tar det opp med sin underleverandør,Trioving. Styret følger dette opp med vår leverandør av det nye låsesystemet.

Igjen har det vært hærverk på låsene til vaskerom. Noen har forsøkt å bryte den opp. Låsesmed har fikset dette men dette er kostnader som sameiet må dekke over fellesutgiftene.

Dør mellom kjeller og oppgang 6 har blitt justert og går nå lett i lås.

4 juli 2017: Brannalarmsystemet ble utløst på grunn av røyk i en leilighet i oppgang 14. Det var problemer med å få stoppet alarmen, muligens på grunn av feilhåndteringen. Noen løste også ut den manuell melderen ved utgangsdør i oppgang 2. Brannalarm tilbakestilles ved å trykke og holde inne "Avstille Alarm" /"Äterställing" i 4-5 sek. Dersom man på nytt trykker på denne vil alarmen komme på på nytt. Når det gjelder den manuelle melderen må vi ha et spesialverktøy for å resette denne. Det er bestilt og vi rekner med å få det før helga. Studer gjerne betjeningsveiledningen som er slått opp ved inngangsdør i hver oppgang.

28 juni 2017: Dørhåndtak til sykkelbod må skiftes. Ble utført 29/6.

28 juni 2017: Avisbud mangler nøkkel til inngangsdører. Ny låsebrikke levert budtjenesten i dag.

27 juni 2017: Problemer med lås på søppelrom nord. 28/6: fikset.

26 juni 2017: Problemer med dørlås i oppgang 4; Denne er midlertidig utbedret. Ny låsemekanisme er bestilt. Hvis problem for låsen er skifta, benytt kjellerinngang.

19 juni 2017: Lås til vaskeri nord; noen har "herpa" låsen og tatt med seg batteriet til låsen. Dette ble ordnet i løpet av ettermiddagen.

21 mai 2017: Problemer med en av vaskemaskinene og tørketrommelen i vaskeri syd. Dette skal nå være løst. Problemet var at noen har "røska opp" døra til vakemaskinen slik at dørtapp for dørbryter har blitt knekt.  I tillegg har hovedkort blitt trykket i filler og ødelagt folien på panelet. DETTE ER IKKE ANNET ENN HÆRVERK. Totalkostnad for sameiet: ca 9000kr. Ettersom dette ikke er første gang dette skjer, bør vi vurdere vaskerienes fremtid i neste årsmøte, eventuelt hva vi kan gjøre for å hindre dette.