Endret: 29 jul 2018     Opprettet: 28 jul 2018

Vaskekort - Ny ordning

Scou Handleri, som vi har benyttet for salg av vaskekort er under ombygging. Det er uklart om eller når denne blir gjenåpnet. Vi har derfor etablert en ny betalingstjeneste for bestilling av kort. Betaling kan gjennomføres med kort eller Vipps og overføres direkte til vår forretningsfører, Obos Eiendomsforvaltning AS. Sørg for at navn, leilighetsnummer/etasje, adresse, email og mobilnummer legges inn i bestillingen. Etter noen dager vil kort bli lagt i postkassen din i sameiet. Men sørg for at postkassen din er tydelig merket med ditt navn; Ingen merking av postkasse - ingen kort :-)

Ved spørsmål, send en mail til vaskekort@rodstuveien.no

For bestilling, gå til https://goo.gl/S6SSk2